Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK)
zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de
Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 mei 2016.

Deze VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden worden op de SER-site (www.ser.nl) vermeld.